Katedra sociální práce

kuchar
31.8.2015 - 14:44
Kontakt Telefon
JUDr. Bc. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D. externí učitel
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. externí učitel
+420 211 222 421
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. externí učitelka
PhDr. Petra Klvačová externí učitelka
PhDr. Eva Křížová, PhD. externí učitelka
Mgr. Libor Kučera externí učitel
+420 605 749 890
PhDr. Vladimír Mašát učitel
+420 211 222 431
+420 603 910 506
PhDr. Hana Pazlarová, PhD. učitelka
+420 211 222 434
Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D. externí učitel
Mgr. Iva Poláčková externí učitelka
+420 211 222 434
+420 725 102 792
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. externí učitelka
doc. MUDr. Zdeněk Susa externí učitel
PaedDr. Marie Vorlová vedoucí katedry, učitelka
+420 211 222 437