Výsledky 1. běhu přijímacích zkoušek

Czech

Následující seznam čísel v přiloženém dokumentu tvoří seznam studentů PŘIJATÝCH v 1. behu přijímacícho řízení ke studiu pro školní rok 2016/2017.

Příloha: