IP Sustainable Wellbeing 2014 (Madrid)

Česky

Rozhovor se studentkou 2. ročníku Terezou Rousovou:

Mohla bys nám přiblížit, o jakou akci jde?

Je to Intenzivní program od Erasmu – dvoutýdenní výukové „soustředění“ na dané téma. To naše se týkalo udržitelnosti prostředí – sustainable wellbeing. Každý rok se koná několik Intenzivních programů na různá témata. Z několika zemí Evropy se sjedou vybraní studenti se svými učiteli a společně se dva týdny soustředí na zadané téma – učitelé a hosté přednáší o tématu z pohledu své specializace a také vedou mezinárodní seminární skupiny, kde studenti přednášky reflektují a na konci programu společně vypracují výstup o průběhu práce, co je nejvíce zaujalo a proč atd. K přednáškám se také váží praktické ukázky - návštěvy organizací v místě konání.

Pokolikáté se studenti Jaboku IP Sustainable Wellbeing zúčastnili?

Sustainable Wellbeing bylo téma letošního IP, kterého jsme se zúčastnili, pokaždé je to téma jiné a existuje více Intenzivních programů. Studenti ETF nebo ETF společně s Jabokem se zúčastnili Intenzivního programu již potřetí (Gent 2012, Antverpy 2014 a nyní Madrid 2014).

Co bylo náplní setkání?

Společně jsme se zamýšleli nad tím, co je to sustainable wellbeing, tedy udržitelné (dobré) prostředí ve vztahu k fungování naší (blahobytné) společnosti a jak jej dosáhnout, především z hlediska sociální práce, jelikož všichni zúčastnění ji studují či přednáší - samozřejmě s různými mezinárodními odlišnostmi a specifickými formami. Tato rozmanitost se však ukázala být velkou výhodou, jelikož jsme se tak mohli vzájemně neustále obohacovat o nové pohledy na věc, nové způsoby řešení a obecně o nové způsoby uvažování o sociální práci.

Z kolika zemí (a jakých konkrétně) byli studenti?

Ze Španělska, Německa, Belgie, Velké Británie, Litvy, Finska a z České republiky. Z každé země přijela národní skupina spolu s jedním učitelem (v průběhu pak přijel ještě druhý učitel na několik dní) kromě Belgie, kde přijely celkem tři týmy ze tří univerzit.

Co bylo pro tebe největším zážitkem?

Program jsem si celý velmi užívala, ale nejvíce mě překvapilo a potěšilo, jak rychle jsme se mezi sebou poznali a skamarádili a jak i po návratu domů tyto vztahy díky sociálním sítím a internetu obecně zatím přetrvávají. Velmi tomu napomohl první organizovaný večírek – European Aperitif, který byl hned druhý den po příjezdu. Každá země tam reprezentovala svou gastronomii - video z tohoto večírku mluví samo za sebe - https://www.youtube.com/watch?v=FzpZuHYwnHw.

Největším zážitkem pro mě byla asi celkově míra účasti všech lidí na společném programu – nikdy jsem nezažila tak skvěle fungující skupinovou práci a to, jak se lidé o program zajímali a aktivně se ho účastnili. Přednášky byly skvělé a skoro pokaždé se po nich rozpoutala živá diskuze, ve skupině všichni pracovali dohromady, každý přišel s vlastním originálním nápadem a pohledem na věc. Kdyby takto pracovali všichni studenti na naší škole, tak by to byla nádhera.

Prohlédnětě si fotky z této akce