Historie

Historie:  Výuka na Jaboku byla zahájena 1. září 1993. Původní projekt vycházel ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době komunismu od r. 1979. Nový vzdělávací program, v němž na teologii navazovala výuka sociální práce a sociální pedagogiky, byl během dalších let postupně aktualizován a zkvalitňován.

Dálkové studium Jaboku původně pokračovalo v programu Malé teologie, později se však začalo také více orientovat na sociální oblast. Mezi lety 2004 a 2013 nebylo dálkové studium otevřeno a bylo nahrazeno kombinovanou formou studia ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Od školního roku 2013/2014 je dálkové studium znovu otevřeno.

V roce 1999 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

V roce 2006 byla na základě nového školského zákona změněna právní forma školy: místo dosavadní církevní právnické osoby se stala školskou právnickou osobou.

V roce 2007 bylo založeno v rámci VOŠ Jabok Centrum dalšího vzdělávání, které připravuje kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro pedagogické pracovníky.

Ředitelé Jaboku byli:

1993-01/2001 PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
02/2001-01/2002 RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
02/2002-06/2003 PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
07/2003-06/2012 Mgr. Michael Martinek, Th.D.
07/2013-07/2014 doc. Michal Kaplánek, Th.D.
08/2014-dosud Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

 

 

Zuzana Pivoňková
31.7.2014 - 10:47
Kontakt Telefon
Bc. Jáchym Pivoňka public relations
+420 211 222 413
Bc. Zuzana Pivoňková public relations
+420 211 222 413