Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Anotace

Základním důvodem inovace studijního programu VOŠ Jabok jsou změny v minimálním standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci a nové nároky na kvalitu, obsah a organizaci studia vyplývající z Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (QRAM). Nové požadavky praxe sociální práce vycházejí rovněž z programů Národní strategie ochrany práv dětí, Podpora transformace sociálních služeb a Národní strategie podporující pozitivní stárnutí. V průběhu projektu bude vytvořeno:

  • nových 5 volitelných předmětů modulu Sociální práce s dětmi a rodinami
  • 3 volitelné předměty modulu Sociální práce s lidmi s postižením 
  • 2 volitelné předměty modulu Etika a pastorační práce

Dále bude inovován systém tuzemských i zahraničních praxí: vypracování metodiky vedení studentů v průběhu odborné praxe na pracovišti a vytvoření nového informačního prostředí pro plánování, evidenci a komunikaci praxí. V rámci inovace zahraničních praxí bude inovován přípravný a supervizní seminář Sociální práce v evropském kontextu. Pro výuku tohoto semináře a pro přípravu studentů na zahraniční praxe bude vytvořena nová učebnice English for Social Services.

Další aktivitou projektu bude vzdělávání pedagogů školy.

Pro výuku nových i stávajících předmětů budou vybudována:

  • Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem 
  • Modelové pracoviště pro zahradní terapii (Zahrada smyslů)

Základní informace o projektu

  • Název: Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok
  • Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36073
  • Trvání projektu: 1. 7. 2013-31. 1. 2015
  • Hlavní manažerka: Bc. Lenka Vokatá (od 17. 10. 2014) Ing. Renáta Novotná (do 31. 11. 2014)

Výstupy/produkty projektu

Průběh projektu

Duben 2015

Začíná jaro a v rámci projektu vybudovaná Zahrada smyslů Jabok pomalu rozkvétá, tak zveme všechny zájemce na setkání se Zahradou smyslů Jabok – přijít můžete kdykoli po předchozí dohodě na Jaboku. S případnými dotazy a požadavky na bližší informace se obracejte na M. Vorlovou. Kontakt: vorlova@jabok.cz – celá pozvánka zde.

Únor 2015

Projekt skončil a zůstalo nám po něm velké množství studijních materiálů k jednotlivým vzniklým volitelným předmětům; nový Manuál dobré praxe; velmi šikovná učebnice angličtiny; prakticky zařízená učebna nazvaná Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem; krásné Modelové pracoviště pro zahradní terapii (tzv. Zahrada smyslů), nově vybavená učebna audiovizuální technikou a další užitečné výstupy. Naši pedagogové též absolvovali různé vzdělávací kurzy či zahraniční studijní cesty, ze kterých si odnesli množství přínosných znalostí a dovedností. Někteří pedagogové navštívili zahraničí též za účelem navázání nových kontaktů s pracovišti, kde by studenti mohli vykonávat zahraniční praxe. Profily zařízení v německy a anglicky mluvících zemích naleznete zde.

2. 12. 2014

Blíží se Mikuláš. Protože jste to s námi vydrželi až doteď, nadělili jsme nám všem dvoudílný Manuál dobré praxe. Závěrečné korektury, prováděné  odbornými pracovišti, hotovy, vytištěno a už je doma. 1. díl Manuálu, tzv. Příručku studenta, naleznete zde a 2. díl, tzv. Příručku lektora praxe, zase tady.

Prosinec 2014

Citlivější rostlinky ze Zahrady smyslů jsou pečlivě zakryty obaly proti mrazu. Studenti kurzu Zahradní terapie nejsou zakryti proti mrazu, a tak se přesunuli do vnitřních prostor na dílčí kurz Kokedama a její využití v Zahradní terapii (15. 12.).

Kokedama je specifická metoda pěstování rostlin v kulovitém mechovém balu. Zpracování mechového balu, zasazení rostlin i péče o ně je umožňuje aktivní zapojení lidí s pohybovým či smyslovým omezením i osoby imobilních. Jednoduché vybavení umožňuje pracovat v místnosti u stolu nebo i na lůžku. Při zpracování se procvičuje např. hmat (suchý, vlhký materiál, různá struktura), jemná motorika (hnětení substrátu a tvarování balu, zasazení rostliny, úprava rostliny), poznávací dovednosti (pojmenování rostlin, výběr vhodné rostliny, rozlišování barev, a podob.) Zpracování i následná péče o kokedamu se pozitivně odráží v emocionální oblasti, má relaxační účinky.

Co se studentům podařilo vyrobit, si můžete prohlédnout v galerii.

Studenti kurzu Psychosociální aspekty integrace dětí – cizinců se naopak vypravili „do terénu“ – na komentovanou prohlídku vietnamské komunity Sapa. Ve čtvrtek 18. 12. se studenti a pedagogové Jaboku dozvěděli něco o historii a současnosti tržnice SAPA, o základních kulturních rozdílech mezi českou a vietnamskou kulturou, o systému vzdělávání, postoji vietnamských rodičů ke vzdělávání dětí apod.

Říjen - listopad 2014

Střídání stráží. Opouští nás projektová manažerka Renata Novotná (děkujeme), nastupuje čerstvá a plná sil Lenka Vokatá. Vzhůru do cílového finiše!

Říjen 2014

Začíná první běh kurzu Zahradní terapie! Studenti si zkouší zasázet některé rostliny (asi budeme muset dokoupit ještě nějakou zeminu) a starat se o zahradu. Věnují se i teorii a společně začali připravovat systém značení Zahrady smyslů tak, aby i nevidomí návštěvníci věděli, které rostlinky jim tam tak pěkně voní či chutnají. 

30. 9. 2014

Na v pořadí už 2. workshop Vedení studentů v průběhu odborné praxe přišlo 75 lidí: vedoucí praxe z jednotlivých pracovišť, ale i naši studenti a pedagogové. Váš zájem nás moc potěšil!

29. 9. 2014

Stihli jsme to! Právě jsme pro vás přivezli z tiskárny novou učebnici angličtiny pro sociální pracovníky - „English for social services“, ještě je teplá a krásně voní tiskařskou černí. Přijďte si ji prohlédnout na zítřejší workshop! (A pro ty, kteří zde nebudou, učebnici naleznete zde).

Září 2014

Pro studenty je připravena nově vybavená učebna nazvaná Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem. Obsahuje diagnostické pomůcky pro děti (Diagnostický test WISC a Sociometrický test Třídní kompas) a vybavení pro vytvoření adekvátního prostředí pro práci s dítětem různého věku (anatomické panenky Pája a  Jája, specifické hračky apod.). Studenti ji využívají v rámci výuky při sebezkušenostních aktivitách a řešení modelových situací při práci s ohroženými dětmi. Fotografie z této učebny naleznete také v galerii.

Prázdniny 2014

Červenec – srpen: pěstební kontejnery i dokoupené truhlíky a květináče jsou osazovány rostlinami, které zde budou vnímány všemi smysly – tedy nejen zrakem a čichem, ale i chutí…

22. 5. - červen 2014

Hoši ze Střední školy umělecké a řemeslné v Praze 5 začali naplňovat naši zakázku na zhotovení pěstebních kontejnerů a pergol pro Zahradu smyslů Jabok na terase naší školy. Jak jim to šlo od ruky, se můžete podívat v naší galerii. Děkujeme!

Květen 2014

V rámci tohoto projektu se na Jaboku buduje "Zahrada smyslů", která má sloužit jako názorná a praktická pomůcka s cílem poskytnout znalosti a dovednosti potřebné pro využití prvků zahradní terapie ve prospěch osob s postižením. Tato zahrada bude využita jako "modelové pracovište" pro výuku výběrového kurzu "Zahradní terapie jako prostředek při inkluzi znevýhodněných skupin". Studenti se seznámí s možnostmi využití zahradní terapie pro lidi se zdravotními i sociálními handicapy. Předpokládáme, že se uplatní i při výuce dalších předmětů  - např. Speciální pedagogika, Specifické metody sociální práce nebo v kurzech dalšího vzdělávání.

22. 4. 2014

Součástí projektových aktivit je také nákup odborné literatury pro výuku nových a inovovaných předmětů dle výběru příslušných pedagogů. K dnešnímu dni byl knihovní fond rozšířen o  39 českých a 29 zahraničních titulů, které byly pořízeny pro potřeby projektu. Zároveň bylo v rámci projektu zakoupeno několik zahraničních publikací do elektronické knihovny Jaboku.

14. 4. 2014

Ve dnech 28. 3. a 4. 4. 2014 proběhly 2 exkurze pro studenty kurzu Člověk s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím procesu, které se  konaly v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok . Studenti navštívili občanské sdružení Villa Vallila, které poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Akce byla velmi vydařená a přínosná. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o chodu celého zařízení a zároveň  měli možnost zapojit se do práce s klienty chráněného bydlení, pro které si připravili 2 semináře.

Druhou navštívenou organizací byl Vyšší Hrádek, p.s.s. v Brandýse nad Labem, konkrétně Denní stacionář Vyššího Hrádku.  Zaměstnanci seznámili účastníky exkurze podrobně s náplní práce stacionáře.

15. 2. 2014

Nový semestr v nové učebně. Díky finančním prostředkům získaným na realizaci projektu „Inovace…“ mohl Jabok začátkem února vybavit učebnu č. 2 v 1. patře školy audiovizuální technikou, což umožní pedagogům využívat i v těchto prostorách moderní metody výuky. 

21. 1. 2014

V úterý 21. ledna 2014 se bude konat od 9 do 14 hodin ve velké aule Jaboku workshop, jehož hlavním tématem je vedení studentů v průběhu odborné praxe. Workshop je realizován v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok.

Fotogalerie

 

Zita Nidlová
22.6.2015 - 16:14