Reference

Odpovědi absolventů školy na otázku, jakou stopu v nich studium zanechalo:

"Na Jaboku jsem se naučil nevzdávat se, protože pan Dočkal dával zkoušku ze sociální politiky až na třetí pokus." :) Tomáš (toho času vedoucí EXIT316 v ČR)

„Nicméně, Jabok ve mě zanechal velkou stopu a to v několika ohledech. Jednak mě přivedl k zájmu více se věnovat sociální oblasti, přinesl hodně zajímavých hodin na přednáškách psychologie, teologie a sociální politiky. Myslím, že to jsou obory, které v dnešní době přimějí člověka přemýšlet a zároveň uplatnit názory v dnešním uspěchaném světě plném organizované dezorganizace :-) Jabok mě do života dal pár přátel, se kterými se stále vídám a to jsem již několik let po absolutoriu. Umožnil mi vystudovat vysokou školu ETF a to bylo jeho veliké plus. A v neposlední řadě, pro mě zásadní, je fakt, že mi pomohl prohloubit a ucelit znalosti o víře a o Bohu, kterému jsem dnes vděčná, že si mě našel...“  Vendula 

„Jabok považuji za jednu z nejlepších škol, které jsem absolvovala. Jabok mi dal velký přehled o různých pracovištích a to jak teoreticky formou návštěv na přednáškách, tak i prakticky formou každoměsíčních praxí. Srovnám-li praxe na Jaboku a na jiných školách, na plné čáře Jabok vede a to i ve srovnání s vysokými školami. Díky Jaboku jsem se ukotvila v oblasti sociální práce, ve které působím a. Pracuji jako odborný vychvovatel, pedagog ve výchovném ústavu pro mládež. Během studia Jaboku jsem pracovala jako asistent pedagoga a vychovatele v diagnostickém ústavu pro dívky ve věku 15-18 let. Další velké plus u mě Jabok získal přístupem vyučujícíh, kteří se na studenty nedívají jako na bandu pitomců, ale jako na hmotu, ze které lze postupem času a trpělivosti něco vymodelovat. Díky Jaboku jsem získala možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole Evangelické a teologické, oboru Sociální  a pastorační práce. Nyní jsem již v posledním ročníku vysoké školy a bohužel, pro Jabok bohudík, mohu pouze říci, že i více, než vysoká škola mi dal právě Jabok.“  Kristýna 

„Studium Jaboku mi přineslo pestrost znalostí sociálních i speciálně-pedagogických a také odpovědělo na mnohé otázky z pohledu filosoficko-teologického. Studium Jaboku bych doporučila každému, kdo se chce hloubkově orientovat v oboru sociální práce, speciální pedagogiky a teologie. Studium Jaboku mě obohatilo o nahlížení na sociální a náboženské problémy světa a člověka z mnoha různých perspektiv. Studium Jaboku je obohacující především v tom, že učí člověka podívat se na jeden problém a snažit se ho řešit z mnoha perpektiv - sociální,  pedagogické, teologické, filosofické, etické, atd. V této varietě úhlů pohledu má student možnost najít nesrovnalosti a jejich řešení i na velmi skrytých místech. NEBO: Takto má student možnost odhalit nové okolnosti problému a možnosti jeho řešení."  Karolina

„Jabok, to je naprosto ojedinělá zkušenost, kterou doporučuji všem, co mají zájem o sociálně-teologické studium.“  Vanda

Zuzana Pivoňková
2.9.2014 - 17:17