Lidé z Jaboku

Jméno Pozice Telefon Pracoviště
Ing. Ivana Adámková učitelka, koordinátorka praxí v anglicky mluvících zemích
+420 211 222 418
Katedra jazyků
Petra Adámková koordinátorka CDV
+420 211 222 419
+420 603 330 793
Centrum dalšího vzdělávání
JUDr. Bc. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D. externí učitel Katedra sociální práce
Mgr. Eva Cerniňáková vedoucí knihovny
+420 211 222 409
Knihovna
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková učitelka
+420 211 222 445
Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Hana Čížková učitelka, koordinátorka praxí v ČR
+420 211 222 420
Katedra odborných praxí
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. externí učitel
+420 211 222 421
Katedra sociální práce
Bc. Ilona Dohnalová studijní referentka, mzdová účetní
+420 211 222 404
Studijní oddělení, Ekonomické oddělení
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA. vedoucí katedry, učitel
+420 211 222 422
Katedra filosofie a teologie
Mgr. Zdeňka Heřmánková učitelka
+420 211 222 423
Katedra jazyků
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. učitel, vedoucí vychovatel, školní kaplan
+420 211 222 424
+420 211 222 407
Katedra filosofie a teologie, Domov mládeže
Mgr. Lucie Hubertová učitelka, školní psycholožka
+420 211 222 425
Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. zástupce ředitele pro CDV, vedoucí CDV, učitel
+420 211 222 402
Vedení, Katedra filosofie a teologie, Centrum dalšího vzdělávání
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. externí učitelka Katedra sociální práce
Ivana Jiráská administrativní pracovnice
+420 211 222 415
Provozní oddělení
Ing. Iveta Kaňková vedoucí katedry, učitelka, koordinátorka praxí v německy mluvících zemích
+420 211 222 426
Katedra jazyků
Bc. Pavel Kaplan koordinátor blokové výuky mimo školu
+420 211 222 427
+420 777 268 629
Katedra pedagogiky a psychologie
doc. Michal Kaplánek, Th.D. učitel
+420 211 222 428
Katedra pedagogiky a psychologie
Ing. Miroslav Klípa správa budov
+420 211 222 415
Provozní oddělení
PhDr. Petra Klvačová externí učitelka Katedra sociální práce
Bc. Pavel Körner Aid-IT.cz
+420 725 820 763
Ekonomické oddělení
Robert Kraus údržbář
+420 211 222 415
Provozní oddělení
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. ředitel
+420 211 222 400
Vedení
PhDr. Eva Křížová, PhD. externí učitelka Katedra sociální práce
Mgr. Libor Kučera externí učitel
+420 605 749 890
Katedra sociální práce
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. učitel
+420 211 222 428
Katedra pedagogiky a psychologie
Ing. Mgr. Radomír Kuchař vedoucí katedry, učitel
+420 211 222 429
Katedra odborných praxí
Mgr. Václav Lněnička studijní referent (ETF UK)
+420 211 222 405
Studijní oddělení
Mgr. Michael Martinek, Th.D. učitel
+420 211 222 430
Katedra filosofie a teologie
PhDr. Vladimír Mašát učitel
+420 211 222 431
+420 603 910 506
Katedra sociální práce
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. učitel
+420 211 222 432
+420 736 678 634
Katedra filosofie a teologie
Mgr. Zita Nidlová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, vedoucí Ekonomického oddělení, ekonomka
+420 211 222 403
+420 777 220 625
Vedení, Ekonomické oddělení
Mgr. Marie Ortová zástupce ředitele pro studium, statutární zástupce, učitelka
+420 211 222 401
Vedení, Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Alena Otrubová knihovnice
+420 211 222 410
Knihovna
Mgr. Michal Pařízek vedoucí katedry, učitel
+420 211 222 433
Katedra pedagogiky a psychologie
PhDr. Hana Pazlarová, PhD. učitelka
+420 211 222 434
Katedra sociální práce
Zuzana Petříčková sekretářka
+420 211 222 440
Sekretariát
Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D. externí učitel Katedra sociální práce
Bc. Jáchym Pivoňka public relations
+420 211 222 413
Komunikace
Bc. Zuzana Pivoňková public relations
+420 211 222 413
Komunikace
Mgr. Iva Poláčková externí učitelka
+420 211 222 434
+420 725 102 792
Katedra sociální práce
Ing. Anna Radoušová knihovnice
+420 211 222 410
Knihovna
Mgr. Renáta Radová externí učitelka Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Zdenko Š Širka, ThD učitel
+420 211 222 423
Katedra filosofie a teologie, Katedra jazyků
Mgr. Karel Spal externí učitel Katedra filosofie a teologie
doc. ThDr. Ivan O. Štampach externí učitel
+420 211 222 436
+420 603 897 412
Katedra filosofie a teologie
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. externí učitelka Katedra sociální práce
doc. MUDr. Zdeněk Susa externí učitel Katedra sociální práce
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. učitelka
+420 211 222 435
Katedra filosofie a teologie
Gabriela Tůmová externí učitelka Katedra pedagogiky a psychologie
Bc. Lenka Vokatá referentka projektového oddělení, propagace CDV
+420 211 222 425
Ekonomické oddělení
Anna Voleková vedoucí Provozního oddělení, správce Domova mládeže
+420 211 222 406
Provozní oddělení, Domov mládeže
PaedDr. Marie Vorlová vedoucí katedry, učitelka
+420 211 222 437
Katedra sociální práce
Jana Zajícová učitelka
+420 211 222 438
Katedra pedagogiky a psychologie
Daniela Zemánková pokladní, účetní
+420 211 222 408
Ekonomické oddělení