Vítejte na stránkách Centra dalšího vzdělávání školy Jabok

V akademickém roce 2016/17 Vám nabídneme řadu nových kurzů i kurzy již osvědčené z minulých let. Aktuální nabídku našich kurzů naleznete zde. Usilujeme o to, abyste dostávali kurzy aktuální a kvalitní. Kromě vlastních lektorů spolupracujeme také s externími lektory.

Kurzy nabízíme pro následující skupiny a oblasti:

 • manažeři, vedoucí organizací,
 • pracovníci péče o děti, např. OSPOD,
 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
 • pedagogové a učitelé, zejm. etika, vychovatelství, volný čas,
 • měkké dovednosti: komunikace, etika, spiritualita,
 • pracovní týmy,
 • jazykové kurzy.

Se slevou 20% nabízíme kurzy pracovníkům organizací, se kterými Jabok uzavřel smlouvu o poskytování praxí studentům. Jde o další krok směrem k tvorbě sítí mezi školou a těmito pracovišti.

Zvláštní slevový program nyní otevíráme také pro rostoucí skupinu absolventů školy Jabok a ETF UK. Uvítáme, pokud se budeme moci prostřednictvím kurzů podílet na dalším profesním vzdělávání našich bývalách studentů.

Stávající studenti Jaboku a ETF se mohou do kurzů přihlašovat za zvýhodněné ceny do konce září pro zimní semestr a do konce ledna pro letní semestr. Po těchto termínech jsou jim kurzy samozřejmě i nadále přístupné za běžné ceny pro veřejnost.

Zvláštní nabídka

Pedagogům a pedagogickým pracovníkům si dovolujeme nabídnout zdarma účast ve vybraných kurzech pořádaných Centrem dalšího vzdělávání VOŠ Jabok. Tato nabídka je možná díky grantové podpoře projektu Vzděláváním ke vstřícné škole, který realizuje naše škola za podpory Nadace ČEZ. Uvítáme, když s nabídkou seznámíte své kolegy na školách.

Kurzy zařazené do projektu, jsou označené slovem PROJEKT. U přihlášek prosím vyberte tu variantu, která má v názvu slovo „pedagogové“. Doklad potvrzující Vaší činnost pedagoga či pedagogického pracovníka předložíte při prezenci v úvodu kurzu.

Poslání

Posláním centra je poskytovat další vzdělávání sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a rozšíření vzdělání všem dalším zájemcům. Centrum dalšího vzdělávání otevřela VOŠ Jabok v roce 2007.

Akreditace

Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

5 důvodů, proč se vzdělávat s CDV Jabok

 1. CDV těží z mnohaleté odborné zkušenosti VOŠ Jabok se vzděláváním v oborech sociální pedagogika, sociální práce a pastorační práce, stejně jako z účasti školy na řadě vzdělávacích projektů. Zkušenosti se promítají jak do obsahové stránky, tak do kvality zajištění kurzů.
 2. CDV garantuje kvalitu lektorů. Přednášející jsou obvykle nejen odborníky v jednotlivých oblastech, ale mají zároveň i zkušenosti z praxe.
 3. CDV je flexibilní jak v obsahovém zaměření kurzů, tak při jejich realizaci. Vedle standardní nabídky kurzů jsme schopni zajistit modifikaci témat podle požadavků klientů (s ohledem na akreditovanou podobu kurzů), stejně jako sadu kurzů „na klíč“ pro organizace.
 4. Kurzy CDV probíhají v příjemném prostředí VOŠ Jabok, která se nachází v centru Prahy a je tak snadno dostupná. Podle dohody jsme ovšem schopni nabídnout vzdělávání i ve Vašich prostorách.
 5. Kurzy CDV jsou cenově příznivé.

Reference

Mezi odběratele našich kurzů na klíč patří:

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
 • Člověk v tísni
 • Farní charita Starý Knín
 • Salesiánská střediska mládeže
 • Správa uprchlických zařízení MV ČR
 • vedoucí letních táborů

 Ohlasy účastníků:

 •  "Uvítala jsem interaktivní formu kurzu. Pocity mám příjemné z bezprostřední atmosféry." (Komunikace s nemotivovaným klientem)
 • "Bylo to pro mě nové téma, které určitě využiji při své práci. Pocit překvapení, uspokojení." (Biospirituální focusing)
 • "Cítím se velmi dobře. Kurz mi otevřel nový prostor zájmu. Byl veden aktivně, s možností vlastního zapojení." (Reminiscence)
 • "Jsem spokojená, kurz splnil mé očekávání. Podívala jsem se na svoji práci z nadhledu." (Vztah mezi klientem a pomáhajícím)

SEZNAM LEKTORŮ naleznete zde.

POKYN O UZNÁVÁNÍ KURZŮ CDV STUDENTŮM JABOKU A ETF  UK naleznete zde.

jandejsek
2.6.2016 - 9:26
Kontakt Telefon
Petra Adámková koordinátorka CDV
+420 211 222 419
+420 603 330 793
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. zástupce ředitele pro CDV, vedoucí CDV, učitel
+420 211 222 402

Kurz

Teambuildingový muzikální workshop (vytvořila/a: jandejsek, 13.7.2016)
Asistent pedagoga (vytvořila/a: jandejsek, 28.6.2016)
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole (vytvořila/a: jandejsek, 21.6.2016)
Supervize a sdílení zkušeností (vytvořila/a: jandejsek, 16.6.2016)
Po stopách křesťanství v moderní společnosti (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Kritické myšlení v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Lidská práva v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Úvod do sociálního zemědělství (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Hodnocení situace dítěte a rodiny (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Angličtina (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Praktické dovednosti pro zahradní terapii (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Úvod do zahradní terapie (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 19.4.2016)
Úvod do arteterapie (vytvořila/a: jandejsek, 28.1.2016)
Angličtina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 13.1.2016)
Bible: pozvání pro současníka (vytvořila/a: jandejsek, 11.1.2016)
Němčina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Ruština - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Němčina - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Aktuální právní problémy v sociální práci (vytvořila/a: jandejsek, 19.8.2015)
Přípravný kurz pro studium na Jaboku (vytvořila/a: jandejsek, 23.6.2014)
Krizová komunikace s médii a veřejností (vytvořila/a: jandejsek, 3.6.2014)
Kurzy dalšího vzdělávání (vytvořila/a: jandejsek, 22.4.2014)