Kurzy na klíč

Zaujal Vás některý z našich kurzů? Přejete si uspořádat školení pro pracovníky Vaší organizace?

V současné době pořádáme kurzy například pro tyto organizace:

Spolupracujeme také s organizacemi Člověk v tísni a Správa uprchlických zařízení MV ČR

Vyjdeme Vám vstříc, pokud chcete uspořádat kurz ve vlastních prostorách. S vědomím, že rozpočty na vzdělávání jsou v řadě organizací napjaté, tak můžeme ulehčit zejména mimopražským zadavatelům, kteří ušetří na cestovném pro posluchače.

Kurzy na klíč jsou vhodné také tehdy, pokud potřebujete upravit seznam probíraných témat tak, aby byly pokryty specifické požadavky na znalosti Vašich pracovníků. Dojednámu spolu i délku a čas kurzu.

Kurzy na klíč doporučujeme Vám všem, kteří požadujete specifický přístup lektora. Může se jednat také o posluchače se specifickými vzdělávacími potřebami nebo osoby s handicapem.

Cena za kurz na klíč bude individuálně dojednána se zadavatelem.

Obraťte se, prosím, na koordinátorku kurzů, paní Petru Adámkovou.

 

jandejsek
29.8.2014 - 13:41
Kontakt Telefon
Petra Adámková koordinátorka CDV
+420 211 222 419
+420 603 330 793
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. zástupce ředitele pro CDV, vedoucí CDV, učitel
+420 211 222 402

Kurz

Teambuildingový muzikální workshop (vytvořila/a: jandejsek, 13.7.2016)
Asistent pedagoga (vytvořila/a: jandejsek, 28.6.2016)
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole (vytvořila/a: jandejsek, 21.6.2016)
Supervize a sdílení zkušeností (vytvořila/a: jandejsek, 16.6.2016)
Po stopách křesťanství v moderní společnosti (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Kritické myšlení v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Lidská práva v pedagogické praxi (vytvořila/a: jandejsek, 11.6.2016)
Úvod do sociálního zemědělství (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Hodnocení situace dítěte a rodiny (vytvořila/a: jandejsek, 2.6.2016)
Angličtina (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 31.5.2016)
Praktické dovednosti pro zahradní terapii (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Úvod do zahradní terapie (vytvořila/a: jandejsek, 30.5.2016)
Supervize sociální a pedagogické praxe (vytvořila/a: jandejsek, 19.4.2016)
Úvod do arteterapie (vytvořila/a: jandejsek, 28.1.2016)
Angličtina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 13.1.2016)
Bible: pozvání pro současníka (vytvořila/a: jandejsek, 11.1.2016)
Němčina pro sociální pracovníky (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Ruština - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Němčina - obecný jazyk (vytvořila/a: jandejsek, 28.9.2015)
Aktuální právní problémy v sociální práci (vytvořila/a: jandejsek, 19.8.2015)
Přípravný kurz pro studium na Jaboku (vytvořila/a: jandejsek, 23.6.2014)
Krizová komunikace s médii a veřejností (vytvořila/a: jandejsek, 3.6.2014)
Kurzy dalšího vzdělávání (vytvořila/a: jandejsek, 22.4.2014)