Zahraniční partneři Jaboku

BBW Waldwinkel Německo
Camphill Grangemockler Irsko
Diak Helsinki Finsko
Hochschule Merseburg Německo
Hochschule Ludwigsburg Německo
TH Nürnberg Německo
St. Johannesstift Ershausen Německo

Aktionszentrum Benediktbeuern

Německo

ROCC Southampton

Velká Británie
Savio House Bollington Velká Británie
School of Health, Sciences and Social Work Portsmouth Velká Británie
Vitalise Velká Británie

Informace o zahraniční spolupráci zde.

Zita Nidlová
26.5.2014 - 12:52