Aktivní účast Jaboku na Evropském setkání salesiánských vysokoškolských institucí (IUS)

Ve dnech 16.-18. května se v konalo v Praze setkání zástupců evropských Salesiánských institucí vyššího vzdělávání IUS. Ve světě je přes 70 salesiánských škol zajišťujících terciární vzdělávání. Většina z nich je v Latinské Americe a v Indii. V Evropě je jich pouze osm. Zástupci čtyř z nich (Jabok, IUSVE Venezia, CES Madrid, Istituto Rebaudengo Torino) se setkali o tomto víkendu pod vedením Maria Olmose z generalátu Salesiánů dona Boska. Cílem setkání bylo stanovit aktuální témata pro další vzdělávání učitelů salesiánských vysokých škol a dalších institucí terciárního vzdělávání.

První pracovní zasedání se konalo v pátek 16. května odpoledne v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři, kde byli hosté ubytováni. Druhé pracovní setkání bylo přímo na Jaboku v sobotu 17. května. Kromě prioritních témat pro další vzdělávání vyučujících salesiánských škol naplánovali účastníci také další setkání: závěrečnou konferenci projektu Inkluzivní pedagogika, které se bude konat v listopadu v Benátkách, a pracovní seminář na téma „univerzitní pastorace“ v Turíně v únoru 2015. Byla také avizována mezinárodní konference o salesiánské pastoraci mládeže, která se bude konat v březnu 2015 v Římě, při příležitosti oslavy 200 let od narození dona Boska.

Kromě pracovního setkání měli účastníci také možnost prohlédnout si Prahu (bohužel v sobotu odpoledne, kdy chodili po Praze, hodně pršelo). Jednání bylo zakončeno nedělní ranní bohoslužbou v Centru Mariapoli ve Vinoři.

Zuzana Pivoňková
17.7.2014 - 11:26
Kontakt Telefon
Bc. Jáchym Pivoňka public relations
+420 211 222 413
Bc. Zuzana Pivoňková public relations
+420 211 222 413