Informace pro uchazeče

Přihlašování ke studiu pro rok 2016/2017:

  • Přihlášky se podávají elektronickou formou na V TÉTO APLIKACI - jak na to se podívejte ZDE.
  • Dny otevřených dveří: 10. 2. 2016 a 13. 4. 2016. Od 14.00 se koná přednáška v aule školy.
  • Školné: 7000 Kč/rok pro denní studium, 9800 Kč/rok pro kombinované studium.
  • Přihlášky pro I. kolo přijímacího řízení se podávají od 1. 2. do 22. 5. 2016.
  • Přijímací pohovory v I. kole pro denní i kombinovanou formu studia se budou konat v týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2016.
  • Přihlášky do II. kola přijímacího řízení se podávají od 15. 6. do 15. 8. 2016.
  • Přijímací pohovory ve II. kole se uskuteční v týdnu od 22. 8. do 26. 8. 2016.
  • Ve II. kole přijímacího řízení nemohou podávat přihlášky ke studiu uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu v I. kole.

Od školního roku 2016/2017 chceme obor Sociální pedagogika a teologie realizovat ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Změna akreditace je nyní ve schvalovacím řízení. 

Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč. Tento poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1993 04/5500
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol Vám bude přidělen při podání přihlášky. 
Adresa majitele účtu: Jabok, Salmovská 8, 120 00 Praha 2.

Více informací se dozvíte na studijním oddělení.

Podrobnější informace o studiu na Jaboku naleznete zde.

 

Zita Nidlová
19.5.2016 - 12:53
Kontakt Telefon
Bc. Ilona Dohnalová studijní referentka, mzdová účetní
+420 211 222 404
Mgr. Václav Lněnička studijní referent (ETF UK)
+420 211 222 405