Praxe

Odborná praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 600 hodin probíhá na různých místech budoucího působení studentů, podle možností i v zahraničí – podmínkou je dostatečná znalost cizího jazyka, hlavně angličtiny nebo němčiny. Praxe probíhá převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařazení pro různé věkové a sociální skupiny dětí, mládeže i dospělých. V kombinovaném studiu probíhá praxe podle zvláštních pravidel uvedených v Manuálu dobré praxe.

Podrobnější informace o praxích

Manuál dobré praxe

Zahraniční praxe studentů VOŠ Jabok

kuchar
7.4.2014 - 18:26

Dokument

Podrobnější informace o praxích (vytvořila/a: Zuzana Pivoňková, 24.3.2014)