Pro studenty

Nabídka služeb studentům:

Ubytování

Jabok má vlastní studentskou ubytovnu s kapacitou 40 ubytovaných. Ostatní mimopražští studenti bydlí v jiných domovech mládeže či na privátech. Cena: 1 500 Kč/osoba/měsíc. Kontakt: Anna Voleková (tel.: 211 222 407). Podívejte se na fotografie jednotlivých pokojů v Domově mládeže zde.

Knihovna

Knihovna je s ohledem na potřeby studia na Jaboku zaměřena na sociálně pedagogické a teologicko-filosofické obory. Je však zároveň také veřejnou knihovnou registrovanou Ministerstvem kultury a slouží také studentům všech škol i dalším zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. Odkaz na Knihovnu Jabok zde.

Nadační fond Janua Jabok

Nadační fond je dílem solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu.

Duchovní služby

Duchovní služba spočívá v nabídce duchovního rozhovoru či doprovázení, bohoslužeb a svátostí, biblických a meditačních sekání, duchovních obnov apod.

Sociální a občanské poradenství

Toto poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou o.s. Společnou cestou, Spytihněvova 4, Praha 2 Nusle.

Školní psycholog

Školní psycholog nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium, dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti prožívání, zvládání náročných situací.

Tutorství

Cílem tutorství je usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout pomoc při řešení náročných studijních či osobních situací. Bližší informace studenti získají v prvním týdnu výuky.

Zita Nidlová
29.4.2015 - 11:36
Kontakt Telefon
Bc. Ilona Dohnalová studijní referentka, mzdová účetní
+420 211 222 404
Mgr. Václav Lněnička studijní referent (ETF UK)
+420 211 222 405