Pro studenty s handicapem

Pro osoby na vozíku je zde bezbariérový vstup do školy a celé přízemí, tzn. studovna, šatna, velká aula a malá aula včetně bezbariérového WC. Jabok nabízí také bezbariérové ubytování na koleji.

Pro osoby se zrakovým postižením je ve studovně studentů počítač s hlasovým výstupem. Osoby se sluchovým postižením ve škole úspěšně studují, speciálními pomůckami pro tuto skupinu škola ale vybavena není. 

Zita Nidlová
2.5.2014 - 16:46
Kontakt Telefon
Bc. Ilona Dohnalová studijní referentka, mzdová účetní
+420 211 222 404
Mgr. Václav Lněnička studijní referent (ETF UK)
+420 211 222 405