Studium

Základní informace o studiu

Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského systému přednášek a seminářů, zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů, seminárních prací a závěrečné (absolventské) práce. Účast na výuce v prezenční formě je v prvním semestru povinná ve všech předmětech, od druhého semestru podle typu výuky. Důraz se klade na samostatnou práci. V kombinovaném studium jsou od 1. ročníku povinné pouze semináře a cvičení.

Cíl studia

Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod (odborné předměty a praxe). Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti. Studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot (teologické předměty, výuka v oblasti výchov a jazyků).

Délka studia

Studijní program Jaboku trvá tři roky a je ukončen absolutoriem. Absolvent se stává diplomovaným specialistou (Dis.) v oboru sociální práce a sociální pedagogika.

Forma studia

Studium obor oborů se realizuje v prezenční i kombinované formě. Kombinované studium probíhá formou přednášek, konzultací a zkoušek v úterý od 17.00 do 20.15 hod., případně o sobotách.

Další možnosti studia

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy (ETF UK) o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu Pastorační a sociální práce umožňuje studentům Jaboku, aby po splnění podmínek pro přijetí na UK dosáhli také vysokoškolského titulu bakalář.

Podmínky pro přijetí na ETF UK

Studijní oddělení

Kontakty a další informace na stránkách studijního oddělení

 

Zita Nidlová
31.8.2015 - 16:58
Kontakt Telefon
Bc. Ilona Dohnalová studijní referentka, mzdová účetní
+420 211 222 404
Mgr. Václav Lněnička studijní referent (ETF UK)
+420 211 222 405