ETICKÝ KODEX IFSW 2018 VE SVĚTLE AKTUÁLNÍCH DOKUMENTŮ UPRAVUJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Datum a čas: 

22. 10. 2020 10:00 - 12:30

Místo konání: 

  • online

Typ: 

Pořadatel: 

Program: 

  • online workshop organizovaný ASVSP ve spolupráci s VOŠ Jabok
  • úvodní poznámky a moderování následné diskuseOndřej Fischer, Ph.D. a Mirka Nečasová, Ph.D.
  • termín: 22. října 2020, od 10 do 12.30 hod, online
  • je třeba se přihlásit do 19.10.2020 na mail: vzdělavani@asvsp.org

Workshop bude věnovaný mezinárodnímu etickému kodexu, který budeme společně nahlížet optikou hodnot a principů – soustředíme se na hodnotová vyjádření etického kodexu a následně na hodnotová vyjádření standardů (např. Minimálního standardu ASVSP, standardů IVOV apod.). Zaměříme se tedy na etický kodex ve světle aktuálních dokumentů upravujících  vzdělávání v oblasti  sociální práce. Workshop je zamýšlen jako diskusní s krátkým úvodním seznámením s hodnotami a jejich vyjádřením v novém kodexu.

Cena a přihláška: 

0 Kč

přihlášky do: 

16. 10. 2020

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 16. 10. 2020 15:25