Jabok – Centrum dalšího vzdělávání

Úvod do zahradní terapie
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina pro sociální pracovníky
Asistent pedagoga - léto 2017
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTKY, 2017
Asistent pedagoga - STŘEDA VEČER
Asistent pedagoga [19. 8. - 30. 8. 2019]
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - PÁTEK
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Komunikace s nemotivovaným klientem
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Lidská práva v pedagogické praxi
Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času, asistent pedagoga - dálkový (STŘEDY)
Pedagog volného času, asistent pedagoga - SOBOTY, 2017
Po stopách křesťanství v moderní společnosti
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Pracovník v sociálních službách
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
S knihou po škole – Školní čtenářský klub
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Skupinové prožitkové bubnohraní
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika práce se seniorem s demencí
Supervize a sdílení zkušeností
Supervize pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do sociálního zemědělství
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II.
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Přihlásit se k odběru Jabok – Centrum dalšího vzdělávání