JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Den otevřených dveří
„Jeden svět na školách"- „Příběhy bezpráví“
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz (16. 10. 2018 - 15. 1. 2019)
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Asistent pedagoga (20. 8. - 31. 8. 2018)
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK (19. 10. 2018 - 18. 1. 2019)
Asistent pedagoga - STŘEDA (3. 10. 2018 - 20. 3. 2019)
Asistent pedagoga PÁTEK (8. 3. - 24. 5. 2019)
ASISTENT PEDAGOGA [1. 10. - 20. 11. 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [10. 1. - 8. 2. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [13. 3. - 18. 4. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [15. 1. - 13. 2. 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [16. 8. - 27. 8 . 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [17. 8. - 28. 8. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [2. 10. - 28. 11. 2020]
Asistent pedagoga [4. 10. - 9. 11. 2019]
ASISTENT PEDAGOGA [9. 4. - 22. 5 . 2021]
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Bůh miluje cizince
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Congroo - veletrh vysokých škol
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří - ZRUŠEN
Dialog farářky Církve čs. husitské Martiny Viktorie Kopecké a sociologa Davida Macka
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
DOD - Speciální den otevřených dveří na Jaboku!
Domov je doma - výstava fotografií o rané péči
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - SOBOTA
ETICKÝ KODEX IFSW 2018 VE SVĚTLE AKTUÁLNÍCH DOKUMENTŮ UPRAVUJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Gaudeamus online
Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb
INSPIRATIVNÍ PROJEVY SPIRITUALITY V DOBĚ KRIZE INSTITUCÍ
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (23. 7. - 30. 7. 2018)
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 9. - 1. 10. 2018)
Jabocký hrnek
Jabok slaví 25 let své existence
Je Jabok odpovědný k životnímu prostředí? - 4. tématický den
Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikační dovednosti pro pedagogy
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
KURZ DO ŠABLON: Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit
KURZ DO ŠABLON: Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?
KURZ DO ŠABLON: Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
Lidé s postižením a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Lidská práva v pedagogické praxi
Malá konference o využití přírody v terapeutickém prostoru
Měníme sebe i svět - 3. tematický den k 25. výročí Jaboku
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Mezinárodní hnutí Archa dnes (Hnutí komunit pro lidi s postižením) Odkaz Jeana Vaniera
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Pečení a zdobení Fairtradových perníčků na Vánoční Hvězdu
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [16. 10. - 25. 10. 2020]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA (13. 10. 2018 - 23. 3. 2019)
Pedagog volného času - SOBOTA (2. 3. - 15. 6. 2019)
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [12. 3. - 29. 5. 2021]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [13. 11. 2020 - 6. 2. 2021]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]
Podávají se přihlášky
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Rozpouštíme vnější a vnitřní bariéry v životě lidí s postižením
Rozvoj dětského čtenářství - "Čtení o páté"
Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
Semináře sdílení a reflexe situací z praxe (29. 11. 2018 - 28. 5. 2019)
Setkání studentů a učitelů s poskytovateli odborných praxí
Setkání studentů a učitelů VOŠ Jabok s poskytovateli odborných praxí
Slavností předávání diplomů
Slavnostní ekumenická bohoslužba k zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní předávání diplomů absolventům Jaboku
Služba lidem jako profese - debata s Pavlem Fischerem
Sociální pedagogika, její zdroje a přesahy - 25 LET DIALOGU
Současná teorie sociální práce v Německu
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci
Studentská konference - 2.ročník
Studentská konference 1. ročníku VOŠ JABOK
Studentská konference 2. ročníku VOŠ JABOK
TEMATICKÝ DEN - EKONOMIKA, PENÍZE A SOLIDARITA
Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající
Týden studentem Jaboku
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
V. Tematický den - Demokracie
Vánoční Hvězda 2017
Vánoční hvězda 2018
Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu
Zahájení školní roku na Jaboku 2019/2020
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2018/2019
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost 2018
Zahradní slavnost 2019
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy křesťanské etiky a mravnosti
Základy křesťanské etiky a mravnosti
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Přihlásit se k odběru JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická