kurz

Úvod do zahradní terapie
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz (16. 10. 2018 - 15. 1. 2019)
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Asistent pedagoga (20. 8. - 31. 8. 2018)
Asistent pedagoga - léto 2017
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK (19. 10. 2018 - 18. 1. 2019)
Asistent pedagoga - PÁTKY, 2017
Asistent pedagoga - STŘEDA (3. 10. 2018 - 20. 3. 2019)
Asistent pedagoga - STŘEDA VEČER
Asistent pedagoga PÁTEK (8. 3. - 24. 5. 2019)
ASISTENT PEDAGOGA [1. 10. - 20. 11. 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [10. 1. - 8. 2. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [13. 3. - 18. 4. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [15. 1. - 13. 2. 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [16. 8. - 27. 8 . 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [17. 8. - 28. 8. 2020]
Asistent pedagoga [19. 8. - 30. 8. 2019]
ASISTENT PEDAGOGA [2. 10. - 28. 11. 2020]
Asistent pedagoga [4. 10. - 9. 11. 2019]
ASISTENT PEDAGOGA [9. 4. - 22. 5 . 2021]
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - PÁTEK
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - SOBOTA
Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (23. 7. - 30. 7. 2018)
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 9. - 1. 10. 2018)
Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikační dovednosti pro pedagogy
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
KURZ DO ŠABLON: Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit
KURZ DO ŠABLON: Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?
KURZ DO ŠABLON: Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
Kurz Ochrana spotřebitele v praxi
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Lidská práva v pedagogické praxi
Lidská práva v pedagogické praxi
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [16. 10. - 25. 10. 2020]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA (13. 10. 2018 - 23. 3. 2019)
Pedagog volného času - SOBOTA (2. 3. - 15. 6. 2019)
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [12. 3. - 29. 5. 2021]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [13. 11. 2020 - 6. 2. 2021]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]
Pedagog volného času, asistent pedagoga - dálkový (STŘEDY)
Pedagog volného času, asistent pedagoga - SOBOTY, 2017
Po stopách křesťanství v moderní společnosti
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Pracovník v sociálních službách
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
S knihou po škole – Školní čtenářský klub
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika práce se seniorem s demencí
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci
Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Supervize a sdílení zkušeností
Supervize pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II.
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy křesťanské etiky a mravnosti
Základy křesťanské etiky a mravnosti
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Přihlásit se k odběru kurz