Semináře sdílení a reflexe situací z praxe (29. 11. 2018 - 28. 5. 2019)

Datum a čas: 

29. 11. 2018 15:00 - 29. 5. 2019 18:45

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Typ: 

Pořadatel: 

Program: 

JABOK a Nová škola nabízí pražským asistentům sérii supervizních setkání, účast pro asistenty je ZDARMA!

Nová škola o.p.s ve spolupráci s VOŠ JABOK vás zve na

Semináře sdílení a reflexe situací z praxe

4 setkání pro skupinu asistentů pedagoga z pražských škol

Nabízíme semináře pojaté jako respektující setkávání ve skupině asistentů pedagoga se zkušenou pedagožkou, terapeutkou a supervizorkou Mgr. Veronikou Karoušovou. Setkání budou zaměřena na sdílení a reflexi situací z praxe. 

Preferujeme přihlášení na celý cyklus 4 setkání umožňující dlouhodobý růst. Skupinu můžeme doplnit jednorázovými zájemci do naplnění kapacity 10 asistentů.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ON-LINE

Náklady na seminář jsou asistentům hrazeny donorem: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy. Řešitel: Jabok. Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325

Víme, že práce asistenta je často velmi náročná. Vyžaduje schopnost práce s dítětem podle jeho individuálních potřeb i se všemi dětmi ve třídě. Asistent také potřebuje dobře komunikovat s učitelem i rodiči. Situace, které řeší, jsou často emočně náročné. Někdy nezažívá dobrou podporu v týmu pedagogických pracovníků školy, hranice jeho práce nejsou vždy jasné...

Co konkrétně trápí vás?

Vytvoříme prostor pro sdílení zcela konkrétních podnětů z praxe. Pomocí vzájemného naslouchání, nabízení nových pohledů a reflektování zažitého chceme umožnit asistentům pedagoga nacházet řešení aktuálních i dlouhodobých problémů a obnovu pracovních sil. Zároveň týmová spolupráce asistentské skupiny dává zažít přijetí, ocenění a nové impulsy do vlastní práce.

Semináře jsou navrženy tak, aby umožňovaly asistentovi spolu se skupinou svou práci reflektovat dlouhodobě během školního roku a pomohy mu tak v dalším profesním růstu.

 

Rozpis termínů: 

Čtvrtek 29. 11. 2018
Úterý 5. 2. 2019
Úterý 9. 4. 2019
Úterý 28. 5. 2019

Poznámka k rozpisu termínů: 

vždy od 15 do 19 hodin

Kontaktní osoba: 

Jméno: 

Alžběta Matochová

E-mail: 

Aktualizováno 4. 1. 2019 10:46