Setkání studentů a učitelů s poskytovateli odborných praxí

Datum a čas: 

24. 9. 2019 8:30 - 15:30

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Typ: 

Pořadatel: 

Program: 

PROGRAM
8:30 - 9:00 Prezence účastníků

9:00 - 9:10 Přivítání účastníků zástupci školy

9:10 - 10:30
PRVNÍ BLOK PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠŤ
Dílny tvořivosti, o.p.s.
Farní charita Praha 1
Centrum Narovinu, o.p.s.
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Nová škola, o.p.s
ŠIROKODALEKO – canisterapie
Domov Pod Kavčí Skálou
ZŠ a MŠ speciální Diakonie ČCE, Praha 5

10:30 - 10:50 Přestávka s možností neformální diskuse se studenty

10:50 - 12:00
DRUHÝ BLOK PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠŤ
Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Oddělení sociální prevence, ÚMČ Praha 1
ZŠ Zahrádka
Fosa, o. p. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Pečovatelské centrum Praha 7
Diakonie ČCE – Sociálně aktivizační služba Lifetool

12:00 - 12.15 Přestávka s možností neformální diskuse se studenty

12:15 – 13:00 Setkání poskytovatelů praxí s učiteli praxí na VOŠ Jabok a možnost sdílení mezi jednotlivými pracovišti

Kontakt: Tereza Najbrtová, najbrtova@jabok.cz, tel. 211 222 429

h1.png

Aktualizováno 23. 9. 2019 16:34