Cena děkana 2016 - blahopřejeme

Jabok gratuluje doktoru Mgr. Petru Jandejskovi Th.D. k udělení ceny děkana za nejlepší disertační práci na ETF UK v roce 2016. 

Jabok gratuluje také Mgr. Bc. Anně Gabrielové, k udělení ceny děkana ETF UK za nejlepší bakalářskou práci, kterou zpracovala v rámci studia v oboru Pastorační a sociální práce realizovaném ETF UK ve spolupráci s Jabokem. Práci vedl Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.

Aktualizováno 21. 11. 2016 19:14