Certifikát řádného člena Asociace vzdělavatelů sociální práce

Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) a studium v zaměření Sociální práce splňuje minimální standard vzdělávání pro sociální práci ASVSP. To značně usnadňuje uplatnění našich absolventů na trhu práce doma i v zahraničí.

Je nám potěšením Vás informovat, že jsme opět potvrdili, že splňujeme požadavky pro zařazení do ASVSP, čehož důkazem je fakt, že  jsme opět prošli  tzv. konzultací, při které musela naše škola před učiteli jiných škol prokázat, že naplňujeme požadavky, které jsou pro členy ASVSP závazné.  

Děkujeme Vám všem, kteří k tomuto certifikátu a jeho výhodám pro naše studenty otvíráte cestu kvalitou studia, odbornou úrovní své práce a vlastním nasazením. Jsme na Vás hrdí.  

 

 

Aktualizováno 6. 4. 2017 17:24