Komunikace s nemotivovaným klientem

Anotace: 

Cíl: Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV A2020/0051-SP/PC

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

 • Základní pojmy spojené s motivací.
 • Portrét nemotivovaného klienta.
 • Vlastní motivace v životě.
 • Pomoc a kontrola jako cesty k navázání a udržení spolupráce.
 • Nácviky vedení rozhovoru s komentáři a korekcí.
 • Reflexe změn, revize cílů.
 • Vlastní motivace k práci s klienty.
 • Motivace, potřeby a hodnoty klientů.
 • Zdroje klientů.
 • Nácviky vedení rozhovoru v modelové situaci s komentáři a korekcí.

Maximální počet účastníků: 

 • 15
Aktualizováno 24. 3. 2020 21:58