Kritické myšlení v pedagogické praxi

Anotace: 

Prakticky orientovaný seminář zaměřený na použití kritického myšlení ve školním prostředí - jak vychovávat ke kritickému myšlení, jak předložit téma výuky, třífázové učení. Jak formulovat otázky do testů a písemek a položky do ankety/dotazníku. Jak formulovat své cíle a objednávky při komunikaci s kolegy, s rodiči, s nadřízenými či podřízenými pracovníky tak, aby komunikace byla efektivní. Kurz určen pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům SŠ (příp. VOŠ), výchovným poradcům, členům vedení školy.

Kurz proběhne v souladu s aktuálními protiepideckými opatřeními buď online, případně prezenčně. Účastníci budou včas informování.

Cílové kompetence: 

Účastníci si prostřednictvím metod provokujících kritické myšlení ujasní vlastnosti a specifika kritického myšlení a jeho význam ve vzdělávání i v mezilidské komunikaci. Vyzkouší si formulování témat, která probírají s žáky, do otázek nebo pokynů, které vedou ke kritickému myšlení. Na práci s textem a s vlastními tématy si procvičí kritickou práci s informacemi, možnosti hodnocení jejich kvality a analýzu diskurzu. Osobní zkušeností se seznámí s několika metodami, které provokují kritické myšlení. Ujasní si, co znamená užitečně formulovaný cíl a jak lze využít kritický přístup k přípravě a vedení pracovního rozhovoru.

Metody výuky: projektová práce, brainstorming, diskuse, hraní rolí, analýza diskurzu při práci s tištěným textem, tvorba otázek a pokynů pro ústní nebo písemné procvičování školních témat, příprava na pracovní rozhovor, průběžná reflexe a sebereflexe pedagogického procesu i obsahu výuky.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, vedoucí pracovník, asistent pedagoga

Akreditace: 

MSMT - 1032/2020-2-63

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

- kritické myšlení a jeho vlastnosti a specifika

- výchovně-vzdělávací metody provokující kritické myšlení

- třífázové učení a význam reflexe a sebereflexe

- práce s informacemi a hodnocení kvality informací, analýza diskurzu

- užitečně formulovaný cíl a kladení otázek

- využití principů kritického myšlení v pracovní komunikaci

Maximální počet účastníků: 

  • 12
Aktualizováno 2. 7. 2021 14:51