PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]

Anotace: 

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Získaná odborná kvalifikace:

 1. Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
 2. Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde se vzdělávají žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák) podle § 20, odst. 2, písm. d).
 3. Kvalifikaci "asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f).
 4. Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

Výuka bude probíhat v pátek 16:00 - 19:15 a v sobotu 8:30 - 16:00, případně až 17:45. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí před zahájením kurzu.

Závěrečná zkouška proběhne v únoru 2022.

Kurz proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními - prezenčně, online, případně kombinací obou možností.

Typ kurzu: 

 • kvalifikační kurz

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník

Akreditace: 

MSMT- 381/2019-2-63

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

120 hodin

Závěrečná zkouška spojená s obhajobou práce proběhne v únoru 2022. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

Obsah kurzu: 

 1. Základy sociální pedagogiky (8 hod.)
 2. Základy sociální psychologie (8 hod.)
 3. Základy pedagogické psychologie (8 hod.)
 4. Základy psychologie osobnosti (8 hod.)
 5. Základy vývojové psychologie (8 hod.)
 6. Obecná didaktika (4 hod.)
 7. Didaktika zájmového útvaru (4 hod.)
 8. Pedagogická komunikace (8 hod.)
 9. Seminář sociální psychologie (8 hod.)
 10. Základy práva pro výchovné instituce (6 hod.)
 11. Osobnost pedagoga (8 hod.)
 12. Etika a multikulturní výchova (8 hod.)
 13. Úvod do pedagogiky (6 hod.)
 14. Pedagogika volného času (6 hod.)
 15. Zážitková pedagogika (8 hod.)
 16. Teorie výchovy (4 hod.)
 17. Reflexe pedagogických zkušeností (10 hod.)

Závěrečná práce: 

 • ano

Maximální počet účastníků: 

 • 30

Datum a čas: 

15. 10. 2021 16:00 - 29. 1. 2022 16:00

Cena a přihláška: 

 • všichni účastníci
11500 Kč

Rozpis termínů: 

15. 10. 2021
16. 10. 2021
22. 10. 2021
23. 10. 2021
19. 11. 2021
20. 11. 2021
26. 11. 2021
27. 11. 2021
3. 12. 2021
4. 12. 2021
10. 12. 2021
11. 12. 2021
7. 1. 2022
8. 1. 2022
14. 1. 2022
15. 1. 2022
21. 1. 2022
22. 1. 2022
28. 1. 2022
29. 1. 2022
Kurz bude probíhat pátky 16:00 (výjimečně od 15:00) až 19:15, soboty 8:30 až 16 hodin.

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 8. 9. 2021 11:45