Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

Anotace: 

Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, ale i ostatním zájemcům, kteří sami pečují o seniora, a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou. Seznámí účastníky formou teoretických poznatků a praktických cvičení s možnostmi využití reminiscence jako techniky, která napomáhá posilovat vědomí vlastní hodnoty seniora.

Kurz proběhne v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními buď online, případně prezenčně. Účastníci budou včas informováni. 

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2021/0870-SP/PC/PP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

  • Základní pojmy
  • Význam vzpomínek
  • Příprava reminiscenční skupiny
  • Reminiscence pro osoby s demencí
  • Kreativní techniky v reminiscenci

Maximální počet účastníků: 

  • 16
Aktualizováno 30. 7. 2021 11:14