Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vypisuje výběrové řízení na místo pracovník PR.

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vypisuje výběrové řízení na místo pracovník PR.

Náplň práce – hlavní činnosti:

 • propagace školy směrem k cílové skupině studentů denního a kombinovaného studia,
 • komunikace s veřejností,
 • obsahová správa (příspěvky) webu školy www.jabok.cz v redakčním systému Drupal,
 • správa sociálních sítí a elektronických médií: Facebook, Instagram, Youtube,
 • elektronická reklama: Google Adwords, Sklik, Firmy.cz apod.,
 • příprava a rozesílání elektronických newsletterů,
 • tištěná inzerce – tvorba podkladů a objednávky,
 • příprava oficiálních dokumentů školy, např. výročních zpráv,
 • spolupráce (koordinace činností) při propagaci Centra dalšího vzdělávání.

Během školního roku probíhá několik akcí (výjimečně i o víkendech), které je nutno fotografovat a snímky poté nahrát na web. Schopnost tvorby plakátů pro akce školy a určitá grafická zdatnost je vítána.

Náplň práce – doplňkové činnosti (nejsou podmínkou, lze nabídnout volitelně):

 • grafické činnosti.

Požadujeme:

 • kreativitu, nápaditost, schopnost učit se novým věcem,
 • výborné komunikační dovednosti,
 • perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • otevřenost novým možnostem,
 • dovednost práce s PC na pokročilé úrovni, umožňující rychlé zaučení.

Nabízíme:

 • práci na cca 20 hodin týdně, z toho min. 2x 4 hodiny týdně nutná přítomnost na pracovišti, zbývající část lze vykonávat z domova.
 • spolupráci na smlouvu (firma nebo OSVČ), zaměstnanecký poměr nebo DPČ.
 • v případě pracovní smlouvy 5 týdnů dovolené a možnost dalšího vzdělávání.
 • možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost školy.
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Možnost výkonu práce osobami se změněnou pracovní schopností: ANO.

 • omezení pracovních schopností musí umožňovat řádný výkon práce na této pracovní pozici.
 • pracoviště není bezbariérové, práce proto není vhodná pro osoby s poruchami pohybového aparátu.

Své nabídky, obsahující

 • v případě nabídek firem a OSVČ:
  • nabídku s uvedením podrobného rozpisu zajišťovaných služeb,
  • nabídnutou cenu v Kč/měs. bez DPH (v případě neplátců nabídkovou cenou Kč/měs.),
  • reference o uskutečněných zakázkách podobného typu a rozsahu,
  • návrh smlouvy,
  • čestné prohlášení, že firma/OSVČ není v konkurzu/oddlužení splátkovým kalendářem;
 • v případě nabídek fyzických osob:
  • životopis a motivační dopis,
  • kontakty na možné pracovní reference,
  • požadovanou hrubou mzdu v Kč/měs. za objem práce 80 hod./měs.,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • čestné prohlášení, že proti uchazeči není v současnosti vedeno žádné trestní řízení,

prosím zasílejte elektronicky do neděle 11. února 2018, 24.00 hod., na adresu dohnalova@jabok.cz.

Uchazeči/ky (fyzické osoby) pozvaní k osobnímu pohovoru doloží také originál výpisu z rejstříku trestů. Předpokládaný termín pro osobní pohovory je v týdnu od 19. února 2018.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou z doručených nabídek.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s evidencí a zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely výběrového řízení a s jejich archivací po dobu 3 let od vyhlášení výběrového řízení pro účely případného oslovení s nabídkou práce v tomto období. Udělený souhlas je uchazeč oprávněn kdykoli písemně odvolat.

 

Aktualizováno 13. 1. 2018 10:47