NABÍDKA PRÁCE: Hledáme nového PR pracovníka

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vypisuje výběrové řízení na místo:

 • pracovník PR.

Náplň práce – hlavní činnosti:

 1. propagace školy směrem k cílové skupině 18+ (denní studium) a 30-40 let, (kombinované studium),
 2. komunikace s veřejností,
 3. obsahová správa (příspěvky) webu školy www.jabok.cz v redakčním systému Drupal,
 4. správa sociálních sítí a elektronických médií: Facebook, Instagram, Youtube,
 5. elektronická reklama: Google Adwords, Sklik, firmy.cz,
 6. příprava a rozesílání elektronických newsletterů (Mailchimp),
 7. tištěná inzerce – tvorba podkladů a objednávky,
 8. příprava oficiálních dokumentů školy, např. výročních zpráv,
 9. spolupráce (koordinace činností) při propagaci Centra dalšího vzdělávání.

Během školního roku probíhá několik akcí (výjimečně i o víkendech), které je nutno fotografovat a snímky poté nahrát na web. Schopnost tvorby plakátů pro akce školy a určitá grafická zdatnost je vítána.

Náplň práce – doplňkové činnosti (nejsou podmínkou, lze nabídnout volitelně):

 • grafické činnosti.

Požadujeme:

 • kreativitu, nápaditost, schopnost učit se novým věcem,
 • výborné komunikační dovednosti,
 • perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • otevřenost novým možnostem,
 • dovednost práce s PC na pokročilé úrovni, umožňující rychlé zaučení.

Nabízíme:

 • práci na cca 20 hodin týdně, z toho min. 2x 4 hodiny týdně nutná přítomnost na pracovišti, zbývající část lze vykonávat z domova,

 

termín nástupu 13. ledna 2020,

spolupráci na smlouvu (firma nebo OSVČ), zaměstnanecký poměr nebo DPČ, v případě pracovní smlouvy 5 týdnů dovolené a možnost dalšího vzdělávání, možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost školy, pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Možnost výkonu práce osobami se změněnou pracovní schopností: ANO.
omezení pracovních schopností musí umožňovat řádný výkon práce na této pracovní
pozici, pracoviště není bezbariérové, práce proto není vhodná pro osoby s poruchami pohybového aparátu.

Své nabídky, obsahující

v případě nabídek firem a OSVČ:
1. nabídku s uvedením podrobného rozpisu zajišťovaných služeb,
2. nabídnutou cenu v Kč/měs. bez DPH (v případě neplátců nabídkovou cenou Kč/měs.),
3. reference o uskutečněných zakázkách podobného typu a rozsahu,
4. návrh smlouvy,
5. čestné prohlášení, že firma/OSVČ není v konkurzu/oddlužení splátkovým kalendářem.

v případě nabídek fyzických osob:
1. životopis a motivační dopis,
2. kontakty na možné pracovní reference,
3. požadovanou hrubou mzdu v Kč/měs. za objem práce 80 hod./měs.,
4. výpis z rejstříku trestů,
5. čestné prohlášení, že proti uchazeči není v současnosti vedeno žádné trestní
řízení,

prosím zasílejte elektronicky do pondělí 16. prosince 2019 (24.00 hod.) na adresu personalni@jabok.cz.

Uchazeči/ky (fyzické osoby) pozvaní k osobnímu pohovoru doloží také originál výpisu z rejstříku trestů.

Předpokládaný termín pro osobní pohovory je 7. ledna 2020.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou z doručených nabídek.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s evidencí a zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely výběrového řízení a s jejich archivací po dobu 3 let od vyhlášení výběrového řízení pro účely případného oslovení s nabídkou práce v tomto období. Udělený souhlas je uchazeč oprávněn kdykoli písemně odvolat.

 

hleda_se_novy_pr_na_jabok.png

PLAKÁT.PDF

Aktualizováno 19. 11. 2019 12:12