Návštěva nizozemské Hogeschool van Amsterdam

Minulý týden nás navštívila skupina pedagogů sociální práce z nizozemské Hogeschool van Amsterdam (http://www.amsterdamuas.com) .Při kávě a obchůzce školy jsme si vyměňovali zkušenosti s výukou sociální práce a srovnávali, co jsou silné a slabé stránky našeho společného oboru. Několikrát během dopoledne zaznělo z jejich strany slovíčko "závidíme". Čeho se to týkalo? Osobních vztahů mezi studenty a zaměstnanci školy, knihovny, klubu... A tak jsme zváni na oplátku do Amsterdamu, abychom mohli okouknout, co se daří zase jim. Těšíme se na to!

Hogeschool van Amsterdam
Amsterdam University of Applied Sciences

Aktualizováno 30. 10. 2018 15:51