Od 24.5. výuka opět ve škole!

Dle usnesení vlády ze dne 17.V. 2021 č.471 od pondělí 24. května přecházíme na výuku s osobní přítomností, včetně zkoušek, přičemž platí, že nesmí být více než 50 osob v jedné místnosti

Zůstává povinnost ochrany dýchacích cest (respirátory) a testování s frekvencí 1x týdně (vždy první den v týdnu, kdy je dotyčný ve škole). 

Ten, kdo se účastní společných aktivit souvisejících s výukou má být jednou týdně testován a to v prvním dni, kdy v daný týden přijde do školy; kromě výjimek uvedených níže.

 V příštím týdnu budou testovací místa a časy:
Pondělí 24.5. 8:00 4.patro; 11:15 aula
Úterý 25.5. 8:00 4.patro; 16:30 malá aula
Středa 26.5. 8:00 4.patro; 13:30 4. patro
Čtvrtek 27.5. 8:00 4. patro
Pátek 28.5. 8:00 4. patro

Je možné mít potvrzení, že jste test absolvovali jinde.

Pokud si jste přihlášeni na zkoušky, skupinové konzultace či testy, pořádající vyučující se má domluvit s kolegyní Volekovou, tak aby ty, kdo to potřebují mohla otestovat; počítejte ovšem, že test a jeho vyhodnocení zabere 10-15min.

Povinnost testování se nevztahuje na:

1) osobu, která absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

2) osobu, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

3) osobu, které byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

4) osobu, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

 

Stále platí, že vstup třetích osob (tedy kromě studentů, učitelů, zaměstnanců) do školy je možný pouze v nezbytně nutných případech a jejich kontakt s lidmi ve škole má být omezen na nutnou míru.

 

Aktualizováno 19. 5. 2021 17:59