Opatření školy v souvislosti s COVID-19

Od 10.9. platí pro všechny studenty povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy.

Všichni jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla (užívání desinfekce, mytí, odstupy), postupovat dle zveřejněných pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná opatření vyhlášená HS či MZd.

Po projevení příznaků infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) opustit školu v nejkratší možné době.

Úplný text Pokynu ředitele k začátku školního roku 2020/21

Dodatek ředitele:

Vzhledem k vývoji reakce státní správy na nakaženostní situaci doplňuji vydaný pokyn o ochranných protiepidemiologických opatřeních o povinnost nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách školy a koleje (vyjma tříd a konzumace jídla/nápojů) již od 10.9.

Aktualizováno 9. 9. 2020 19:21