Posledni rozloučení s PaedDr. Marií Vorlovou

Posledni rozloučení s PaedDr. Marií Vorlovou bude v úterý 13.9. v 11:00 v kostele sv. Ignáce v Praze na Karlově nám.

PaedDr. Marie Vorlová  zemřela náhle po krátké nemoci 5. září 2016.

Marie Vorlová patřila ke klíčovým pracovníkům školy, po dvacet let se podílela na rozvoji Jaboku, především na koncepci oblasti sociální práce a sociální politiky, vedla katedru sociální práce a byla stále činná v řadě grémií které se této oblasti týkají, např. v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, v Radě pro rozvoj sociální práce (řadu let jako hlavní koordinátorka) v pracovní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí pro tvorbu profesního zákona o sociální práci, podílela se na tvorbě studijního programu Evangelické teologické fakulty UK. Do poslední chvíle přicházela s inovativními myšlenkami a nápady jak je uskutečňovat, zejména v oblasti propojení sociální práce s přírodou (zahradní terapie, sociální zemědělství, green care).

Marie Vorlová se snažila nevtíravým způsobem udržovat křesťanského ducha školy, pečovat o osobní vztahy mezi učiteli i mezi studenty a výrazným způsobem se aktivně podílela i na estetické stránce školního prostředí.

Vztah k přírodě, zejména k rostlinám, a vztahy k lidem byly pro Marii neoddělitelně spojeny.

​​​​

PaedDr. Marie Vorlová
Poslední rozloučení
Aktualizováno 12. 9. 2016 14:00