SPIRITUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Konference o pojmu spiritualita a jeho užití ve vzdělávání pro pomáhající profese

VOŠ Jabok, 4. dubna 2017

Jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem, HTF UK a KTF UK, bude prostorem pro diskusi k pojmu spiritualita mezi vzdělavateli na poli pomáhajících profesí a pracovníky z pomáhající praxe. Snahou je, aby konference přispěla k upřesnění kontextů, v nichž se dnes pojem spiritualita užívá, a k pojmenování rizik i možností, která jeho užívání skýtá.

 

Pozvánka na konferenci zde

Registrační formulář na konferenci zde 

Anotace konferenc / Abstract Conference  on Spirituality in the Helping Professions

Program konference zde / Programme Conference on Spirituality 

Tisková zpráva 

Kontaktní osoby: 

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA.

Mgr. Zdenko Š Širka, Th.D.

 

 

 

Aktualizováno 10. 4. 2017 10:15