UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě nařízení daného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se ruší veškerá výuka na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a zakazuje se osobní přítomnost studentů ve škole počínaje dnem 11. 3. 2020 do odvolání.

V Praze dne 10. 3. 2020

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

ředitel

uzavreni_skoly.png

Aktualizováno 27. 3. 2020 13:29