Výběrové řízení na pozici učitele předmětů z oblasti sociální práce

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa učitele předmětů z oblasti sociální práce.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání Doc. nebo Ph.D. v oboru sociální práce

Nástup: 6. 2. 2017

Výše úvazku: částečný (dle dohody)

Požadované doklady kandidátů pro výběrové řízení:

profesní životopis (jako příloha motivačního dopisu) obsahující především informace o dovršeném vzdělání, dosavadním zaměstnání a praxi v oboru

Písemné přihlášky (elektronickou formou) přijímá personální oddělení školy (ildoh@jabok.czdo 19. 12. 2016 do 12:00 hod.

Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu kolu výběrového řízení (pohovor), které se bude konat v lednu 2017.

OFICIÁLNÍ DOKUMENT VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Aktualizováno 28. 11. 2016 23:19