Záznam vysílání Radiožurnálu ze dne 18.3.2017 o našem tematickém dni