402 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

402

Bližší charakteristika: 

Z důvodu neplánovaného výpadku služeb nejsou od 18. ledna 2020 dostupné pevné telefonní linky.
 

Pro komunikaci využijte prosím:

  • mobilní tel. 774 080 339
  • se sociální pracovnicí v pracovních dnech v době od 8°° do 16°° hodin tel. 777 205 502
  • e-mailové adresy konkrétních zaměstnanců.

E-mail: 

Adresa:
Na dlouhé mezi 19
147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

PaeDr. Jan Toman

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Mgr. Markéta Vélová
+420 241 723 646
+420 608 904 774

Místo praxe: 

Na dlouhé mezi 19
147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Před nástupem na praxi se dohodněte s paní Vélovou na nástupu a průběhu praxe, abyste mohli v rámci osobní schůzky na pracovišti nastavit časový harmonogram na jednotlivých pracovištích dle typu studia (VOŠ, VŠ), osobnostních předpokladů vzhledem ke specifickému zaměření instituce apod.

Náplň praxe: 

  • Účast ve výchovně vzdělávacích a zájmových programech formou náslechu.
  • Spolupráce s pedagogickými pracovníky při zajišťování úkolů vyplývajících z organizace dne na ranní komunitě.
  • Provázení klientek mimo program DÚ (doprovod do školy, provázení při hledání a zajišťování práce, provázení v běžné komunikaci s úřady).
  • Seznámení s povinnou dokumentací, legislativou, práce s vybranou kazuistikou.

Doporučení pro studenty před praxí: 

Z důvodu neplánovaného výpadku služeb nejsou od 18. ledna 2020 dostupné pevné telefonní linky.
Pro komunikaci využijte prosím:

  • mobilní tel. 774 080 339
  • se sociální pracovnicí v pracovních dnech v době od 8°° do 16°° hodin tel. 777 205 502
  • e-mailové adresy konkrétních zaměstnanců.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 3. 3. 2020 13:04