113 Mateřská škola sv. Voršily v Praze, Praha 1

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

113

E-mail: 

Adresa:
Ostrovní 11/139
110 00 PRAHA 1

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Anna LUŇÁČKOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Anna LUŇÁČKOVÁ

Místo praxe: 

Ostrovní 11/139
110 00 PRAHA 1

Počet studentů na týden: 

max. 1

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 8:00 !!! 

Náplň praxe: 

Přehled možných činností:

1) Hry s dětmi

2) Výtvarné činnosti s dětmi

3) Individuální rozhovory – například při pomoci s kreslením

4) Oblékání před procházkou venku

5) Dodržování bezpečnostních pravidel při pohybu dětí na ulici

6) Studium školního vzdělávacího programu

7) Podílení se na výrobě školní kroniky

8) Hlídání a dohled nad dětmi

9) Vlastní realizace her s dětmi na zahradě

10) Asistence při obědech – včetně úklidu

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 16. 3. 2018 11:05