116 Církevní mateřská škola Laura, Praha 8 - Karlín

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

116

E-mail: 

Adresa:
Vítkova 12
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Bc. Marie MRÁČKOVÁ, DiS.
221 722 820

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Bc. Marie MRÁČKOVÁ, DiS.
221 722 820

Místo praxe: 

Vítkova 12
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Pracovní řád studentů vykonávajících odbornou praxi

1.      Příchod na praxi je minimálně 5 minut před začátkem dohodnuté hodiny                       pracovní doby.
         Student se v prostorách mateřské školy přezouvá.

2.     Pracovní doba je 6-ti hodinová (pokud není stanoveno jinak) s možností                   půlhodinové přestávky na oběd dle dohody. Praktikant má možnost stravovat se při školní jídelně DKSŠ.

3.     První den praxe bude student seznámen s pravidly bezpečnosti práce,                       s pracovním a školním řádem, režimem dne a se svými právy a povinnostmi. Společně se domluví rozpis služeb.

4.     Student spolupracuje s učitelkou, respektuje a řídí se jejími pokyny. Dále se zavazuje dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovní řád školy.                                                   

5.     Student se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s vykonáváním praxe ohledně kazuistiky dětí.                

Touto mlčenlivostí je vázán nejen po dobu trvání praxe, ale i po jejím skončení.

6.     Na konci odborné praxe se student setká s ředitelkou zařízení (případně s učitelkou určenou jako vedoucí praxe)  a provedou společné hodnocení průběhu praxe.

7.     V případě, že student ve dnech praxe onemocní, telefonicky se omluví.

Náplň praxe: 

Podílet se /ve spolupráci s jednotlivými učitelkami mateřské školy/ na realizaci výchovných programů dětí předškolního věku. Dle možností si vyzkoušet samostatné vedení výchovného zaměstnání. Seznámit se s problematikou předškolní výchovy, s vedením pedagogické dokumentace, s realizací integrace dítěte se speciálními potřebami, s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a z národnostních menšin a se spoluprací a komunikací s rodinami dětí, které do CMŠ docházejí.

Doporučení pro studenty před praxí: 

Nástup v 8:00 u paní ředitelky a nezapomeňte si vzít bačkůrky na přezutí!

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 16. 3. 2018 14:48