112 Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené PIPAN

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

112

E-mail: 

Adresa:
Hábova 1571
155 00 PRAHA 5

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Mgr. Jana FENCLOVÁ

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Bc. Eva VÍDEŇSKÁ, DiS.

Místo praxe: 

Hábova 1571
155 00 PRAHA 5

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 8:00 u paní Vídeňské 

Vezměte si sebou přezůvky a nějakou svačinu.
Ozvěte se předem mejlem.

Kontakt: bms@pipan.cz 

Náplň praxe: 

Příklady možných činností:

- řízení dopolední činnosti - např. povídání s dětmi na aktuální téma (podzim)
- vedení výtvarné činnosti a cvičení
- dohlížení na děti při odpoledním odpočinku a při hrách venku
- hra s dětmi
- možnost logopedického náslechu

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 16. 3. 2018 11:00