119 Mateřská škola logopedická a základní škola logopedická, Praha 10

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

119

E-mail: 

Adresa:
Moskevská 408/29
101 00 Praha 10-Vršovice

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Iva PRÁŠILOVÁ
271 720 585

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Ředitelka MŠ: Mgr. Helena Fanturová
272 652 612

Místo praxe: 

Sasanková 12
101 00 PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO

Počet studentů na týden: 

max. 8

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 8:00 a hlaste se u paní ředitelky Fanturové. Dejte si sraz před MŠ a vstupte společně!

MŠ spadá pod Speciální školy ZŠ a MŠ logopedická
www.specialniskoly.cz/
Mgr. Iva PRÁŠILOVÁ, ředitelka

Náplň praxe: 

Pomáháme dětem s překonáváním nedostatků řečových funkcí, pečujeme o děti:
* s vadami řeči mluvené
* s opožděným vývojem řeči (vývojovou dysfázií)
* s nesprávnou výslovností (dyslalií)
* s koktavostí ( balbuties)
* s huhňavostí (rhinolalií)

Přijímáme na doporučení psychologa, SPC, logopeda, neurologa či jiného odborného lékaře děti s ADHD a děti s lehkou mentální retardací. Předškolním dětem s různými vadami řeči se věnuje a speciální výchovu ve třídě zajišťuje učitelka – speciální pedagog. Zajišťujeme péči pro děti od tří let.Práce probíhá podle Rámcového programu pro MŠ, doplněného o speciální logopedickou péči. Ve skupině je maximálně 14 žáků.

* Nabízíme: logopedickou péči individuální a skupinovou
* intenzivní logopedickou péči, kterou zajišťuje speciální pedagog - logoped
* Individuální přístup v malém kolektivu
* Předplavecký výcvik
* Muzikoterapie
* Hra na zobcovou flétnu „zdravá flétna“

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 16. 3. 2018 16:06