201 Škola Jaroslava Ježka, Praha 1

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

201

E-mail: 

Ředitel: 

Mgr. Jan HÁJEK
220 515 264 ředitel 220 515 124 (fax, ale dá se dovolat)

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

ved.vych. Mgr. Petra RYBOVÁ

Místo praxe: 

Loretánská 19
118 00 PRAHA 1

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Před nástupem na praxi se domluvte s paní Rybovou na konkrétních podmínkách praxe.
NÁSTUP VE 12:00! Hlaste se u paní Rybové.

Cílová skupina:
- děti se zrakovým postižením
- děti s vadami řeči
- děti s mentálním postižením
- děti s autismem

! POZOR !
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT OBUV NA PŘEZUTÍ!
! DŮLEŽITÉ !

Náplň praxe: 

Škola pro děti se zrakovým postižením, převážně pro nevidomé, internátní a externí. Praxe probíhá především v odpoledních hodinách v internátě, v družině, ve školním klubu, v zájmových kroužcích, při přípravě na vyučování, na vycházky. Dle domluvy možno navštívit i výuku. Před začátkem praxe je potřeba prostudovat a podepsat Osnovu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Ubytování: 

Bez ubytování

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 16. 3. 2018 17:56