207 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

207

E-mail: 

Adresa:
Vlachova 1502
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Mgr. Milan Černý
737 258 416

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Magdaléna CIHLÁŘOVÁ
775 911 773

Místo praxe: 

Vlachova 1502
155 00 PRAHA 5 - Stodůlky

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 8:00 a zvoňte na třídu D, kde paní Cihlářová působí.

Náplň praxe: 

 náslechy

- zapojování do výchovně vzdělávací práce s dětmi s těžkým kombinovaným postižením

- rozumová, smyslová, pracovní a výtvarná výchova

- hudební a pohybová výchova

- rehabilitační tělesná výchova

- předměty speciální pedagogické péče

   - canisterapie

   - hipoterapie

   - skupinová logopedie

   - vířivá koupel

 

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 19. 3. 2018 16:52