208 Základní škola Zahrádka

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

208

E-mail: 

Adresa:
U Zásobní zahrady 2445/8
130 00 Praha 3

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Mgr. Dagmar Rosecká

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Mgr. Michaela Fučíková

Místo praxe: 

U Zásobní zahrady 2445/8
130 00 Praha 3

Počet studentů na týden: 

max. 3

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 9:00 a první den se hlaste u paní učitelky Mgr. Míši FUČÍKOVÉ, která sídlí v 1. patře.
Zástupkyně ředitelky - Mgr. Pavla Ročárková
OBUV NA PŘEZUTÍ !

Náplň praxe: 

Základní školu Zahrádka navštěvují žáci s kombinovaným postižením – nejčastější diagnózou je centrální postižení mozku s přidruženou další vadou, jejichž důsledkem je tělesné, mentální (středně těžké až hluboké) a smyslové postižení, omezení v hybnosti, komunikaci i sebeobsluze. Vzdělávání spočívá v rozvíjení komunikace, uspokojení základních potřeb dítěte, citové saturaci a celkové stimulaci s důrazem na jeho prožitky a rozvoj smyslového vnímání.
Student se při praxi seznámí s žáky se závažným postižením (skupinou žáků se zrakovými vadami, s autismem, se vzácnými onemocněními, také se žáky s poruchou chování a emocí), bude s nimi v kontaktu, seznámí se s prostředím a programem školy, dokumentací, hodnocením, režimem dne a týdne dítěte. Praktikant se účastní individuálního vyučování s dítětem a pozná i některé další (vybrané) aktivity a terapie – muzikoterapie, vodní lůžko, vířivka, fyzioterapie, hudební výchova, canisterapie, hippoterapie, ergoterapie, zraková terapie, snoezelen, koncept bazální stimulace v praxi, práce s iPadem, počítačem, komunikace, harmonizační lůžko, výtvarná výchova, skupinové vyučování, rituály, slavnosti, výlety.
 

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 19. 3. 2018 16:52