213 Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Praha 3, Obor Keramické práce

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

213

Bližší charakteristika: 

Spolupráce pozastavena.

Aktualizováno 20. 3. 2018 10:29