214 Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Obor zahradnické práce

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

214

Bližší charakteristika: 

Spolupráce pozastavena.

Aktualizováno 20. 3. 2018 10:30