316 Dětský domov Litoměřice

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

316

E-mail: 

Adresa:
Čelakovského 8
412 01 LITOMĚŘICE

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Mgr. Radka BADINKOVÁ
+420 416 741 226

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Mgr. Iveta DONOVALOVÁ

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

S dostatečným předstihem před nástupem na praxi se domluvte a jeden z vás ať zavolá do DD a domluví se na nástupu.

Náplň praxe: 

Z dopisu paní ředitelky:
"...studenti nastupují na praxi od 12.00 hodin, protože zde
ráno nikoho nemáme. Děti jsou ve škole a vychovatelé chodí do
práce také až ve 12.00h. Poté pomáhají vychovatelce s dětmi,
příprava na vyučování, zájmová činnost, apod. Mohou
nahlédnout i do dokumentace DD, opsat si co potřebují,
vychovatelka jim bude k dispozici ohledně otázek. Jediné co
jim neumožním, je nahlížet do spisů dětí, kde jsou citlivá
data. Sociálního pracovníka zde v DD přímo nemáme. Něco z
jeho práce dělají vychovatelé a něco ekonomka, takže není
problém se doptat. Po celou dobu praxe bude k dispozici moje
zástupkyně, která má praxi na starosti a studenty seznámí s
čím je třeba, zodpoví dotazy, vysvětlí, jak to zde chodí a
jaké pravomoci máme. Pokud si nebudou vědět rady, studenti se
mohou obrátit i na mne."

Ubytování: 

Ubytování v objektu není možné, poohlédněte se proto po jiné možnosti. Rád vám budu nápomocen.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 20. 2. 2017 18:10