403 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, U Michelského lesa

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

403

E-mail: 

Adresa:
U Michelského lesa 222
140 00 PRAHA 4 - KRČ

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

PaedDr. Ivan KAŠPAŘÍK

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

vedoucí vychovatel Mgr. Petr HOKR
241 724 245

Místo praxe: 

U Michelského lesa 222
140 00 PRAHA 4 - KRČ

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Pracoviště má zájem pouze o motivované studenty, kteří mají skutečný zájem

se na praxi něco naučit a dozvědět!

Nástup v 11:30 v kanceláři pana Hokra.

Náplň praxe: 

- Praxe v internátě - v odpoledních hodinách
- Do školy podle situace, je možné domluvit náslech, ale je to malotřídka a častější návštěvy by rušily.
- Každý student je na oddělení sám. Většinou jdou studentky k
holkám a malým dětem.
- Seznámení se základními informacemi o DDÚ.
- Nahlédnutí do vnitřního řádu.
- Návštěva „komunity“.
- Zde se sejdou všechny děti a zaměstnanci DDÚ.
- Vítají se „nováčci“ a loučí se s dětmi, které DDÚ
opouští.
- Děti z jednotlivých oddílů podávají hlášení za uplynulých
5 dnů.
- Po „komunitě“ rozdělení studentů k oddílu (např. 6
chlapců), kde budete zbytek týdne.
- Na oddělení vychovatel(ka) podrobněji vysvětlí denní
program.
- Nahlédnutí do spisů dětí.
- Asistence při domácích úkolech, úklidu a vycházce.

- Asistence při běžném chodu programu
- příprava jídelny na oběd
- jídlo
- hra v tělocvičně - florbal a fotbal
- večere
- úklid patra
- příprava na spaní
- mytí
- setkání s vychovatelem v klubovně a hodnocení jejich
chování

- Účast na poradě
- „Velká komunita“

- Náslech "asistence". Jeden z vychovatelů je na telefonu a
vyřizuje útěky, či případné záchyty dětí.

 

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 10. 4. 2018 14:40